Koncepce

Každý systém Calf 35 je vybaven online portálem.
Různým uživatelům umožňuje sledovat dojící zařízení, nastavit vzdálený přístup nebo sledovat rozsáhlé údaje. Kompletní nastavení, sledování a analýza může být provedena na kterémkoliv zařízení napojené na internet – v provozovně, doma nebo kanceláři. V přehledu o dojírně mohou být zobrazeny na diagramu aktuální tlakové poměry všech dojících míst. Odchylky jsou ihned objeveny a zainteresované osoby, jako je farmář, technik nebo pracovníci servisu mohou automaticky obdržet hlášení o chybě.

Tímto způsobem mohou být vyřešeny veškeré nepravidelnosti během několika minut a je možno se vyhnout závadám v dojení nebo poškození zdravotního stavu stáda. Toto řešení umožňuje bezpříkladná, stálá kontrola během dojení krav. Tlaky a změny tlaků jsou zásadní při dojení krav. Systém Calf35 živě monitoruje dojení, tlaky a časování tlaků aplikovaných na struky krav. Calf35 používá obvyklé tlaky a proto krávy nejsou ve stresu v procesu dojení s Calf35. K zajištění konzistence systém Calf35 obsahuje i živý vzdálený přístup.

Nastavení

Online portál podporuje montéra během výchozího nastavení systému Calf35 pomocí vysoce přesné měřící techniky ovladače a Muzzle pulzátoru. Poškození nebo unikání je zjištěno a ihned řešeno. Všechny parametry jsou nastaveny přes webové rozhraní – cykly za minutu, displej ovladače a mnoho dalšího. Nejsou tam komplikované a matoucí malé dipleje s mnoha tlačítky. Místo toho se systém ovládá přímo z počítače, tabletu nebo mobilu.

Sledování

Každé dojící místo je sledováno v reálném čase během dojení. Jakmile je zjištěna odchylka, všechny zainteresované osoby (montér, farmář...) obdrží hlášení s detailním popisem chyby. Tímto způsobem jsou stále identifikovány nepravidelnosti v dojení a řešeny během několika minut.

Rozbor

Každé dojící místo může být přesně analyzováno díky systému Calf35, to znamená úroveň podtlaku a tlaku, trvání jednotlivých fází nebo křivka vývoje. Všechny tyto hodnoty mohou být sledovány živě během dojení.

Jednotlivá opatření pro kontrolu ISO na dojícím místě patří nyní minulosti. Webové rozhraní ukáže kdykoliv všechny relevantní hodnoty a parametry.

Demo účty

Přesvěčte se o důležitosti softwaru. Připojte se jen k naší virtuální farmě buď jako montér, abyste viděl správu farmy a její nastavení, nebo jako farmář, abyste viděl ukázkovou 2x5 dojírnu během procesu dojení.

Volejte nás a obdržíte svůj osobní demo přístup.

Manuání testování

Pulzace může být samozřejmě sledována ručním testem jako alternativou k integrované funkci monitorování. Měřící systém tlaku vyvinutý výhradně pro Calf35 perfektně zaznamená podtlak i tlak na návlečce. Třídílný číslicový displej ukáže maximální, průměrný a minimální tlak. A, B, C a D fáze a nastavení pulzace jsou pevně dány a zobrazeny.