Novinka

Použití novátorské, zcela moderní technologie - systém Calf35 je schopen ovládat nastavení tlaků v různých částech dojícího zařízení po vteřinách. Díky vysoce přesným čidlům reaguje Muzzle na jakoukoliv změnu a garantuje optimální proces dojení. Kombinací nízkého podtlaku (okolo 35kPa) a dodatečného tlaku vzduchu je systém schopen opakovat chování sajícího telete, které se vyvinulo během tisíců let evoluce.

Novátorská technologie dojení mléka zaručuje podstatně lepší cirkulaci krve a zdraví struku. Výsledky mluví přesvědčivě: díky systému Calf 35 jsou krávy šetrně dojeny a během období 12 měsíců může být snížena mastitidová infekce z typických 50-150% stáda na rozmezí pouze 5 až 10% u vysoce produktivních krav za rok. Ačkoliv jsou dojeny při velmi nízkém podtlaku, šetrný tlak v kombinaci se speciálně vyvinutými návlečkami zabraňuje jakémukoliv spadávání dojící jednotky ze struků běhen dojení.

Kvalitnější mléko od zdravých krav

Systém Calf35 imituje úroveň tlaků sajícího telete, ale navíc i rychlost jeho sání. Další specialitou Calf35 je rychlost dojícího procesu v rozmezí 80 až 90 cyklů za minutu místo konvenčních 60 cyklů. To zkracuje průměrný čas dojení na méně než 5 minut, a rovněž navyšuje množství vydojeného mléka. Výsledkem je, že krávy jsou oprimálně úplně vydojeny a kvalita mléka roste pro vyšší obsah tuku a bílkoviny. S dojícím systémem Calf35 vytvoříte mnohem příznivější prostředí pro krávy i lidi.
Navíc odstraněním nepřirozených psychických stresů mohou fungovat přirozené obranné schopnosti zvířecího organismu tak jak mají - a přináší to výsledky

v masivně sníženém počtu případů mastitidy a úrovni somatických buněk. Méně zánětů a infekcí vemene se odráží ve značné úspoře času a nákladů spojených s léčbou. Abychom dosáhli slíbeného cíle, každý systém Calf35 je proto individuálně přizpůsoben podmínkám a prostředí farmy. V prvních několika týdnech je pečlivě sledováno chování stáda, aby se mohlo reagovat v případě potřeby úpravou chodu systému. Čas změny je důležitý : krávy si musí zvyknout na přirozenější podmínky dojení a poškozené struky musí být vyléčeny. Po instalování Calf35 se výsledky dojení budou zlepšovat ze začátku pomalu, ale po několika týdnech dojde k velkému zlepšení.